تاریخچه گمرک آبادان

گمرک آبادان بعد از پيدايش نفت و تأسيس پالايشگاه در شهرستان آبادان از اهميت ويژه اي برخوردار گرديد . اين اهميت را مي توان از دو جنبه بررسي نمود:
1-بعد از استخراج نفت در زمان ويليام دارسي ، نفت ايران از طريق بندر آبادان به ساير نقاط جهان حمل مي شد به همين منظور نياز به وجود سازماني که بتواند بر صادرات و واردات نفت نظارت داشته باشد ، شديداً محسوس گرديد . لذا ضرورت وجود گمرک در بندر آبادان مطرح و از آن پس اين گمرک فعاليت خود را به عنوان يک سازمان نظارتي آغاز نمود .
2-اين بندر به صورت پايگاه ارتباطي جهت صدور کالا و فراورده هاي ايران به کشورهاي عربي حوزه خليج فارس و بالعکس بوده که پس از احتياج اسکله هاي جزيره خارک تا حدودي از اهميت آن کاسته شد . چرا که نفت صادراتي بوسيله لوله به خارک حمل و سپس به ساير نقاط جهان انتقال مي يابد . البته عليرغم اوج گيري فعاليت گمرک خرمشهر قبل از جنگ تحميلي ، فعاليت اين بندر بصورت يک بندر صادراتي و وارداتي به کشورهاي حوزه خليج فارس همچنان به دليل تسهيلات ويژه اي که به بازرگانان اعطا مي شد ، رو به افزايش بود . در زمان جنگ صدماتي به گمرک آبادان وارد آمد ولي با عنايت به اينکه شهر آبادان از تصرف بعثيان محفوظ ماند ، اين گمرک نيز نسبت به گمرک خرمشهر صدمات کمتري را متحمل گرديد و راه اندازي مجدد آن بعد از پايان جنگ سريعتر از گمرک خرمشهر صورت گرفت و فعاليت مجدد آن با سرويس دهي به وارد کنندگان آغاز گرديد و موقعيت بهتري نيز نسبت به گمرک خرمشهر پيدا نمود .
گمرک آبادان با توجه به اينکه فاصله اندکي بين درب خروج و اسکله وجود داشته و مسافت بندر آبادان با کويت نيز در مقايسه با ساير بنادر بسيار ناچيز مي باشد ، براي تجار از اهميت خاصي برخوردار است و اکثر بازرگانان فعاليت تجاري خود را بخصوص در زمينه صدور تره بار در اين گمرک انجام مي دهند .

در گمرک آبادان کليه امور گمرکي از قبيل واردات ، صادرات ، ملواني ، ورود موقت ، تعاوني مرزنشيني ، خروج موقت ، ترانزيت ( داخلي و خارجي ) ، کارنه تير ، دوپاساژ ، کاپوتاژ ، امور مسافري ، مرجوعي ، امانات پستي و قضايي صورت مي پذيرد .

دفاتر گمرکي که زير نظر گمرک آبادان فعاليت مي نمايند :
گمرک بخش اروندکنار
گمرک چوئبده
گمرک بازارچه مرزي آبادان :
بازارچه مرزي آبادان به عنوان يکي از امکانات تجاري و فعال در زمينه واردات و صادرات در بندر آبادان پس از راه اندازي از اهميت بسزايي برخوردار گرديده است.در اين بازارچه ، بازرگانان طبق سهميه اي که براي آنها در نظر گرفته شده است ، اقدام به صادرات مي نمايند و در برابر به همان ميزان سهميه صادراتي که به انجام رسانده اند ، مي توانند اقدام به واردات کالا نمايند .
گمرک فرودگاه آبادان :
در اين گمرک نيز مانند گمرک فرودگاه اهواز ، از کليه امور مربوط به ورود و ترخيص کالاي همراه صورت مي پذيرد و مسافرين محترم به محض ورود به فرودگاه و ارائه کالاي خود توسط مأمورين گمرک بررسي و ارزيابي شروع شده کليه مسافرين پرواز ظرف مدت نيم ساعت ارزيابي گرديده و مسافرين مي توانند به همراه کالاي خود از فرودگاه خارج شوند .
گمرک امانات پستي :
اين گمرک بررسي و ترخيص هداياي وارداتي و صادراتي مراجعين محترم را بر عهده دارد و طبق قانون و مقررات مربوطه که در بخش جداگانه اي کاملاً توضيح داده خواهد شد ، اقدام به ارزيابي و ترخيص هديه و سوغات که از خارج از کشور وارد يا به خارج هديه و سوغات هايي که از خارج کشور وارد يا به خارج صادر مي شوند ، مي نمايد .

بندر آبادان در یک نگاه

بندر ابادان به عنوان يکي از بنادر قديمي ايران از گذشته نقش موثر و فعالي در صنعت نفت داشته است.بدليل وجود چاه هاي نفت و پالايشگاه ، اين بندر اهميت و جايگاه ويژه اي در جنوب کشور دارد ، داراي مرز مشترک آبي با کشور عراق ، کويت و حوزه خليج فارس جهت مبادلات تجاري و بازرگاني مي باشد.

بنادر ودريانوردي آبادان با توجه به نزديک بودن به خطوط ريلي ، بزرگراه آبادان – اهواز جهت ترانزيت کالا به مرکز کشور ، ترمينال مسافربري و اسکله کشتي هاي رو رو ،وجود انبار مسقف و تجهيزات مدرن جهت تخليه و بارگيري ،توسعه چشم گيري داشته تا جايي که اين بندر را به يکي از بنادر استراتژيک تبديل کرده است .

از اين رو با بهره گيري از امکانات و قرار گرفتن در منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند ، امکانات  ويژه ، تعرفه هاي ارزان قيمت جهت صادر کنندگان ، اين بندر را هم رديف يکي ازبهترين  بنادرکشور در زمينه صادرات و واردات کالا قرار مي دهد

بندر آبادان داراي دو بندر تابعه مي باشد ( بندر چوئبده و  بندر اروند کنار )  که عمليات صادرات کالا به شکل چشم گيري در اين دو  بندر در حال اجرا  است .استقرار سيستم مديريت يکپارچه ( ims) ، مرکز فرعي امداد ونجات دريايي ( mrsc)در شمال خليج فارس که در بندر اروند کنار مستقر است ، ارتقاي منابع انساني متخصص ، افزايش ضريب ايمني و عمليات بنادر و دريانوردي آبادان ( بنادر سه گانه )  را درزمره ي بنادر مورد نظر سرمايه گذاران مطرح در بخش صادرات و واردات قرار داده است

مزایا ، ویژگیها و تسهیلات

نزديکي به کشورهاي عراق و کويت جهت مبادلات تجاري و بازرگاني

نزديکي به بندر امام براي ترانزيت و يا ترانشيب کالا

وجود پايانه و سايت مسافري کويت به آبادان و بالعکس

همجواري با پالايشگاه و تسهيل صادرات نفت

اسکله سوخت

برخورداري از معافيت 20 درصد سود بازرگاني

انعطاف پذيري در پذيرش انواع شناورهاي از 20 تن تا 5000 تن

واقع شدن در منطقه آزاد تجاري ، صنعتي اروند

دسترسي به منابع قابل توجه آب شيرين ( رودخانه هاي اروند و بهمنشير )

واقع شدن در مرکز شهر آبادان

وجود جاذبه هاي توريستي و گردشگري

نزديکترين بندر جنوبي به مرکز کشور به ويژه استانهاي غربي

برخورداري از بزرگراه اهواز ـ آبادان

وجود نهرهاي متعدد جهت ايجاد لنگرگاه داخلي و پهلوگيري شناور

استفاده از آب شيرين به منظور جلوگيري از پوسيدگي شناورهاي فلزي